Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w ramach programu usług doradczych SPEKTRUM​

Nr umowy o dofinansowanie: UDG-SPE.04.2023/019

Całkowita wartość dofinansowania: 17.400,00 zł