Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ALKOHOLOWE SA z siedzibą w Sopocie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na dzień 7 października 2022 r., na godz. 10 30 , w Gdańsku 80-243, ul. Dmowskiego 6/4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podjęcia uchwał. 4. Przyjęcie […]

Emisja akcji serii B

Akcje Serii B zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 15 lutego 2022, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii B jest tylko i wyłącznie Spółka. […]

Dokument ofertowy – WPIS ARCHIWALNY

Oraz ogłoszenie o zapisywaniu się na akcje dostępne pod linkiem: https://bit.ly/3keF4pd Szanowni Państwo, Emisja akcji Spółki Alkoholowe SA, która odbywała się na podstawie powyższego dokumentu została anulowana, a wpłacone środki zostały zwrócone inwestorom. Zdecydowaliśmy się nie kontynuować działalności spółki w charakterze dystrybutora mocnych alkoholi rzemieślniczych. Przepraszamy za niedogodności. Z poważaniem, Zarząd

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego z dn. 03.08.2021r., – WPIS ARCHIWALNY

Uchwała o podwyższeniu LINK Szanowni Państwo, Emisja akcji Spółki Alkoholowe SA, która odbywała się na podstawie powyższego dokumentu została anulowana, a wpłacone środki zostały zwrócone inwestorom. Zdecydowaliśmy się nie kontynuować działalności spółki w charakterze dystrybutora mocnych alkoholi rzemieślniczych. Przepraszamy za niedogodności. Z poważaniem, Zarząd

Opinia zarządu ws. pozbawienia prawa poboru oraz ceny emisyjnej – WPIS ARCHIWALNY

Szanowni Państwo, Emisja akcji Spółki Alkoholowe SA, która odbywała się na podstawie powyższego dokumentu została anulowana, a wpłacone środki zostały zwrócone inwestorom. Zdecydowaliśmy się nie kontynuować działalności spółki w charakterze dystrybutora mocnych alkoholi rzemieślniczych. Przepraszamy za niedogodności. Z poważaniem, Zarząd